"DÖRT DUVAR ARASINDA GAZETECİLİK" RAPORU

"DÖRT DUVAR ARASINDA GAZETECİLİK" RAPORU

DİCLE FIRAT GAZETECİLER DERNEĞİ
HAPİSHANELERDE BULUNAN GAZETECİLERİN HUKUKİ VE YAŞAMSAL DURUMUNA DAİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖRT DUVAR ARASINDA GAZETECİLİK

GİRİŞ:
Dünyanın her yerinde gazeteciler, baskı cenderesinin altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Gazetecilerin tutuklanmadığı, saldırıya uğramadığı, sansüre maruz kalmadığı ülkelerin sayısı neredeyse yok. Demokratik açıdan en ileride olduğunu öne süren ülkelerde bile basın emekçilerinin hedefte olduğuna tanıklık ediyoruz. Özellikle gerçeğe sırt çevirmiş iktidarlar, toplumları karanlığa gömmek için gazetecilere baskının her türlüsünü uygulamakta ve medyayı susturmaya çalışmaktadır. Şüphesiz, bu saldırı ve baskıların temel amacı, basının halkın dili değil iktidarların dili olmasını sağlama hevesinden kaynaklıdır.

Türkiye’ye geldiğimizde ise, ne yazık ki gazetecilere yönelik baskılar katmerleşerek farklı bir boyut kazanıyor, baskılar alabildiğine artıyor. Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman özgür olamayan gazeteciler, 90’lı yıllarda tarihlerinin en zor süreçlerini yaşadılar. Özellikle Kürt gazeteciler devlet tarafından yoğun bir şekilde baskı altına alındı. O süreçte onlarca gazeteci arkadaşımız sırf gerçekleri halkla buluşturdukları için katledildiler. Gazeteler bombalandı, gazetecilerin ofislerinin kapısına kilit vuruldu, yayın yapan onlarca gazete ve dergi kapatıldı.

RAPORUN METODOLOJİSİ:
Raporun ana omurgasını Türkiye genelinde hapishanelerde bulunan gazetecilerin durumu oluşturuyor. Tutuklu gazetecilerin listesi, gazetecilere yönelik suçlama ve yargısal süreç, hapishanelerde yaşanan ihlaller temel alacağımız konuların başında geliyor. Tabi buraya nasıl gelindiğini, yani Türkiye’de basın özgürlüğü ve yaşanan hak ihlallerini başlıklar halinde sunmaya çalışacağız. Yine özellikle 2021 yılına ait son hak ihlalleri verileri de güçlendirici unsur olarak raporumuzda yer alacak.

Tutuklu bulunan gazetecilerle ilgili bölümde hapishanelerde bulunan gazetecilerin tek tek isimlerine yer verildikten sonra, gerek avukatlarımız aracılığıyla, gerekse de mektup yoluyla gazetecilerle kurduğumuz iletişim ve anlatımlarını rapora taşıyacağız.